Photos from June 1 concert at GNO Alternative Stage

Εquábili

Conductor: Agathangelos Georgakatos

Sopranos Ι Hera Zerva, Ioanna Karamolegkou, Konstantina Pitsiakou, Emily Tsimidaki

Sopranos ΙΙ Sophia Ketentzian., Maria Kontaxaki, Androniki Laloutsi, Christina Poupalou

Mezzo-sopranos Ι Antonia Despouli, Angeliki Krebeniou, Gina Markouli, Margarita Papadimitriou, Yasmin Folini

Mezzo-sopranos ΙΙ Vasso Karioti, Ioanna-Vasiliki Koraki, Magdalini Tzavella

 

Photos by Valeria Isaeva & Manos Manios